PENARIE

Maak veiligheid en gezondheid op de werkvloer bespreekbaar

Gezond en veilig werken is belangrijk voor jou, je team en je organisatie. Het voorkomt emotionele en financiële schade en bevordert productiviteit en werkgeluk. In heel Nederland bevinden zich veel mkb-ondernemingen die hier nog onvoldoende aandacht aan besteden. De Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) is een instrument om veilig en gezond werken te stimuleren. Ondanks het belang van de RI&E’s staan ze vaak niet tot nauwelijks op de radar. Samen met Raccoon Serious Games hebben we een kaartspel en podcast ontwikkeld om te inspireren en veiligheid op de werkvloer bespreekbaar maken.

Meer aandacht voor gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Maak veiligheid op de werkvloer bespreekbaar

Met de RI&E kun je belangrijke risico’s binnen een organisatie in kaart brengen. Denk hierbij aan zwaar tillen, geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld ook de risico’s op het gebied van mentale gezondheid. Goede kennis van de arbeidsomstandigheden is belangrijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Je kan er immers vervelende gezondheidsklachten en ongevallen mee voorkomen en het bevordert de productiviteit en het werkgeluk. 

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stimuleert gezond en veilig werken in het midden- en kleinbedrijf. Samen met het ministerie en Raccoon Serious Games zijn we aan de slag gegaan om meer bewustwording te creëren op de werkvloer en het gesprek te starten. Met als resultaat: een interactief kaartspel, inspirerende podcast en een actie canvas.

Evalueer bedrijfsrisico's met je collega's

De podcast en het kaartspel zorgen ervoor dat het eenvoudiger is om gezondheid en veiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. Door Penarie te spelen, brengen teams gezamenlijk de grootste en belangrijkste risico’s aan het licht,zodat hier actie op ondernomen kan worden.  Met Penarie hebben we niet alleen een interactief discussie-spel ontworpen. Ook hebben we een podcast opgenomen om werkgevers en werknemers in het midden en kleinbedrijf te inspireren en aan het denken te zetten. Op dit moment bestaat de podcast uit vijf afleveringen met verschillende thema’s waarin werkgevers en werknemers hun ervaringen en tips delen over gezond en veilig werken. 

 

Hoe werkt het kaartspel? Tijdens een potje Penarie worden risico’s op speelse wijze benoemd, geselecteerd en geprioriteerd. Je behaalt punten door de meest urgente risico’s aan te kaarten. Weet jij spelers te overtuigen dat de risicokaart die jij op tafel legt, de meeste urgentie heeft voor jouw organisatie. Dan win jij het spel! Gedurende het spel ontstaat er een waardevol gesprek en wordt duidelijk waar de belangrijkste aandachtspunten zitten binnen jouw organisatie.

Kaartspel om veiligheid bespreekbaar te maken

En ze werkten nog lang en gelukkig...

Met Penarie hebben we een kaartspel en podcast ontwikkeld waarmee midden- en kleinbedrijven risico’s herkennen en bespreekbaar maken . De podcast snijdt  onderwerpen aan zoals een productieve en prettige werkomgeving en gebalanceerd presenteren. Penarie is een krachtige discussie tool die helpt om bewust te worden van risico’s die vaak voorkomen kunnen worden.

"Penarie maakt risico’s op een leuke manier bespreekbaar. Het spel maakt je bewust van je eigen risico’s, die van je collega’s en die van het bedrijf. Het heeft geleid tot directe acties zoals het stimuleren om voldoende te bewegen.”
Suzanne Dijkhuizen, Adviseur bij Spark Parkeren

Bij het spel zit een actie canvas waar de meest urgente bedrijfsrisico’s kunnen worden genoteerd. Hierdoor blijven ze op de radar staan en kan er sneller actie op ondernomen worden. Op deze manier blijf je als organisatie actief investeren in een gezonde en veilige werkomgeving.

Penarie kaartspel
"Het Penarie kaartspel biedt op een speelse en interactieve wijze de mogelijkheid om samen aan de slag te gaan met het identificeren en benoemen van risico’s die spelen bij de onderneming. Een echte aanrader om collegiaal bedrijfsrisico’s te identificeren en aan te pakken!"
Pim Montfrooij, Controlling & accounting assistent bij 4you accountancy
podcast penarie over veilig en gezond werken

Betrokken bij dit project

Oskar Zakrzewski

Oskar Zakrzewski

Ondernemerscollectief De Brouwerij

Megan Chan

Megan Chan

Raccoon Serious Games

Thomas Hazenoot

Thomas Hazenoot

Ondernemerscollectief De Brouwerij

Suzanne Moens

Suzanne Moens

Raccoon Serious Games